کنسرت گروه نوازی موسیقی کودک آموزشگاه ردیف

مکان: تالار فرهنگ
زمان: خردادماه 1394
 
مربی: سمانه پی خجسته

**************************************************************

آموزش ساز دهنی (هارمونیکا)