کلاسهای آموزشی آموزشگاه ردیف

موسیقی ایرانی (تار، سه تار، عود، کمانچه، سنتور، نی، تنبک، دف)

موسیقی غیر ایرانی (پیانو، ویلن ، گیتار، کیبورد، سازدهنی، فلوت)

موسیقی کودک (بلز و فلوت ریکوردر ویژه سنین 3/5 تا 7 سال)

آواز ایرانی (صداسازی و ردیف دستگاهی)

گروه نوازی (ویژه تمامی سازها)

تصنیف خوانی (همخوانی ترانه های خاطره انگیز ویژه عموم)

http://uupload.ir/files/s55h_0.jpg

 

ردیف در صفحات اجتماعی دیگر