انتشار آلبوم "راهی دیگر"

با نوازندگی محمد صانعی (تنبک و اودو)

ادریس رضایی (تنبور)

شهریار نظری (دف)


 

************************************************************** 

گزارش کنسرت گروه ردیف (دانشگاه هنر تهران)

 
 
 
**************************************************************
تمرین گروه نوازی موسیقی کودک آموزشگاه ردیف


**************************************************************

آموزش ساز دهنی (هارمونیکا)