کلاسهای آموزشی آموزشگاه ردیف

موسیقی ایرانی: تار، سه تار، عود، کمانچه، سنتور، نی، تنبک، دف، آواز

موسیقی جهانی: پیانو، ویلن، گیتار، کیبورد، سازدهنی، فلوت

موسیقی کودک: (بلز و فلوت و تنبک ویژه سنین 4 تا 7 سال)

گروه نوازی: (ویژه تمامی سازها)


ردیف در صفحات اجتماعی

Instagram: www.instagram.com/radif.academy

Facebook:  www.facebook.com/radifmc

http://uupload.ir/files/s55h_0.jpg