عنوان ردیف به مجموعه‌ای از قطعه‌هایی از موسیقی ایرانی اطلاق می‌شود که برای اجرا و یاددهی و یادگیری و نشان دادن قابلیت‌های خاصی از موسیقی ایرانی انتخاب، منظم و مرتب شده‌اند. هریک از این قطعه‌ها گوشه نامیده می‌شود.

 

 

کنسرت گروه ردیف در خانه تاریخی طباطبایی ها

 

96345929976836563439.jpg  56899971199079896635.jpg  51773072928833176507.jpg  93016808149754584740.jpg
88820286466351755709.jpg  45743015750878869413.jpg  76410757880816887959.jpg  33101619969473939692.jpg
38814952794073280113.jpg  71897983433883826248.jpg  97423601667742602446.jpg 
14205487588473588968.jpg  28223639978334023361.jpg  41057678035411385460.jpg
14205487588473588968.jpg  44805128529255729032.jpg
61610966999331022557.jpg  55080475344946921375.jpg

67579505338967617119.jpg

گزارش تصویری کنسرت گروه ردیف در خانه طباطبایی ها (در صفحه فیس بوک گروه)