کلاسهای آموزشی آموزشگاه ردیف

موسیقی ایرانی: تار، سه تار، عود، کمانچه، سنتور، نی، تنبک، دف،‌ آواز

موسیقی جهانی: پیانو، ویلن، گیتار، کیبورد، سازدهنی، فلوت

موسیقی کودک: (بلز و فلوت ویژه سنین 4 تا 7 سال)

گروه نوازی: (ویژه تمامی سازها)